Vol 8, No 10 (2019)

October

Table of Contents

Articles

Dr Harshad Ruprela, Dr. Ramesh Jain
PDF
Dr Harshal Joshi, Dr Prabhakar S Jirvankar
PDF
Dr. Ranabir Chanda, Dr. Auditi Gupta
PDF
Arul. M, Dr. S. S. M. Umamageswari, Oviya Priya. I
PDF
Dr Dinesh kumar Rajput, Dr Neeraj singh Rajput
PDF
Dr. Srirupa Tejasvi Kalagara, Dr. P. Manimekalai
PDF
Dr. Srirupa Tejasvi Kalagara, Dr. T. Manivel
PDF
Dr. Sunil Thomas George, Dr. K Purushothaman
PDF
Vennela D, Madhukar Reddy Kadaru
PDF
Leena H Sarode, Dr. Vaishali Tendolkar
PDF
Dr Samik Sharma, Dr Arun Kumar Gupta, Dr Dhruv Sharma
PDF
Dr. Muthushenbagam, Dr. Prathima Sharon Jayaraj
PDF
Dr. Satyajit Mishra
PDF
Dr. Piyush S. Mittal, Dr. Abhishek R. Soni, Dr. Tank Ilesh Jagdishbhai, Dr. Harsh Vyas, Dr. Siddharth Choudhary, Dr. Pratik Prajapati
PDF
Dr. Saad Kamil, Nitin Desai, Krishna Patel
PDF
Dr Suphal Kumar Gajbhiye, Dr Jaswant Jain
PDF
Dr Adrija Pathak, Dr. Vinay Tiwary
PDF
Dr. Sunil Thomas George, Prof. Dr. Purushothaman
PDF
Mrs. Yogita Sandeep Dethe, Prof. Manual Disouza, Mr.Santosh Vasudev Baliwant
PDF
Dr. Sushma Gore, Dr. Rohidas Chavan, Dr. Prakshal Shah
PDF
Dr Rajeev Sharda, Dr Pratibha Sharda
PDF
Dr Shampa Das, Dr Subrata Baidya, Dr Sankha Subhra Debnath
PDF
Dr. Vinay Tiwary, Dr Adrija Pathak
PDF
Birender Sharma, Anupam Nanda
PDF
Mrs. Vaibhavi Panchal
PDF
Raees Ahmed, Sudhir Singh, Anita E. chand
PDF
Eva Snehlata Kujur, Damayanti Sethy
PDF
Dr. Naveen Kumar Jha
PDF
Koram Gnaneshwari
PDF
C. Hemamalini, Dr. K. Senthilkumar
PDF
Ram Kumar Roy
PDF
Kinjalkumar N Mistri
PDF
Bijayalaxmi Nanda
PDF
Dr. Deepa Varghese
PDF
Dr. Kumaran
PDF